News

Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel Ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2013, Tập Đoàn Viettel phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình kỹ năng Truyền Lửa, tạo động lực và Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên. Khóa học được sự hướng dẫn… Chi tiết