Các Chức năng tổng quan hệ thống súng phun sơn tĩnh điện tự động

Cung Cap súng phun sơn tĩnh điện tự động định vị vị trí súng, kích hoạt khởi động. Ko kể ra, súng phun sơn tĩnh điên được thiết lập cải thiện hoàn tất chất lượng và giảm lượng bột bị tiêu hao trong hệ thống thu hồi sơn tĩnh điện.

Phát hiện lỗ hổng sản phẩm của Súng phun sơn tĩnh điện tự động

Sự hiện diện của mỗi vật thể được phát hiện ở lối vào vật thể và được súng thăm dò với sự trợ giúp của một bộ mã hóa lắp trên thiết bị.

Súng phun sơn tĩnh điện tự động bộ kích hoạt: đầu ra bột được bật lên khi đối tượng ở phía trước súng.

Và súng tắt tự nhiên với vật gì ở phía trước của súng phun sơn tĩnh điện.

Phát hiện chiều cao sảm phẩm: súng với chip được mã hóa và phát hiện được chiều cao của mỗi vật thể được phát hiện ở lối vào. Điều chỉnh đột qu: đột qu gun của súng được tự động điều chỉnh tùy theo chiều cao đối tượng. dây chuyền sơn tĩnh điện chỉ sở hữu sắp đặt súng nằm ngang.

Chiều cao / chiều rộng của sản phẩm dc phát hiện:

Sự hiện diện, chiều cao và chiều rộng của mỗi sản phẩm được phát hiện ở lối vào gian hàng và khảo sát sở hữu sự trợ giúp của một bộ mã hóa gắn trên băng tải

Súng kích hoạt (2) đầu ra bột sơn tĩnh điện được bật lên khi tuyệt tác ở phía trước súng và tắt tự nhiên với tuyệt tác là ở phía trước của súng sơn tĩnh điện

Điều chỉnh đột qu ((3) đột qu gun của súng sơn tĩnh điện được tự động điều chỉnh tùy thuộc vào chiều cao tuyệt tác (chỉ có sự phong cách súng ngang)

Vị trí súng (4) khoảng thủ pháp đối tượng được tự động điều chỉnh tùy thuộc vào chiều rộng của sản phẩm

 

Súng phun sơn tĩnh điện có thể tận hưởng từng phần

Sũng nhân biết được sự hiện diện và chiếc vật thể được xác định tại lối vào (hoặc bằng các tấm mã hóa hoặc bằng 3rd Party PLC). Súng sơn được đo lường mang sự trợ giúp của 1 bộ mã hoá được lắp trên băng tải Súng. Đầu ra bột được bật lên khi đối tượng ở phía trước của súng và không hoạt động

ngẫu nhiên mang vật gì ở phía trước súng. Thiết lập súng (5): các thông số ứng dụng bột sơn tĩnh điện (bột ra, tĩnh điện, vv) tự động điều chỉnh cho từng cái tác phẩm sơn (chỉ mang design súng ngang)

Giảm quá tải của Súng phun sơn tĩnh điện tự động:

Hệ thống phát hiện phần gạch đảm bảo rằng súng chỉ phun trên vật thể thịnh hành sơn. Súng sơn tĩnh điện sẽ bị tắt trùng hợp có đối tượng trước mặt nó.

Súng sơn tĩnh điện luôn được điều chỉnh để súng dành phần lớn time của nó ở phía trước của vật. Vượt quá mức sẽ bị tháo bỏ giảm lượng bột phế thải trong hệ thống phục hồi sơn tĩnh điện. Súng phun sơn tĩnh điễn tự động khiến cho giảm mức độ suy giảm bột trong hệ thống thu hồi. Tạo cho giá dây chuyền sơn tĩnh điện tươi đẹp hơn.

máy móc tự động của súng sơn phát hiện phần giảm bốc tương đối bột đến tối thiểu. Giảm phế thải bột trong hệ thống phục hồi. Hệ sống sơn tĩnh điện cài đặt ứng dụng bột sơn tĩnh điện mang thể được lý tưởng hóa dựa trên các tác phẩm

Sửn dụng súng phun sơn tĩnh điện tự động sẽ hoàn hảo độ mỏng cho màng sơn điều khiển. Đồng thời sẽ làm giảm quá đa dạng độ dầy của bề mặt sơn trên sản phẩm. Đem đến tính ổn định, cải thiện chất lượng phủ sơn tĩnh điện. Hệ thống sơn tĩnh điện tự động phát hiện phần gạch khiến cho giảm tối thiểu sự bốc hơi sơn bột.

Giảm tình trạng xuống cấp của bột trong hệ thống thu hồi sơn tĩnh điện.

Hệ thống có thể hợp lý hóa công năng đột qu Gun của súng sơn. Vị trí và cài đặt ứng dụng dựa trên từng đối tượng để tạo lớp áo chất lượng lớp phủ tốt nhất cho từng mẫu tuyệt tác sơn.

Hệ thống sơn tĩnh điện tự động chương trình vận hành hoàn toàn, không thú vui can thiệp thủ công của con người.

Add a Comment