Nhu cầu sử dụng hàng Trung Quốc ngày càng tăng cao, không chỉ có Việt Nam mà còn nhiều nước khác trên thế giới, nguồn hàng phong phú giá rẻ, nhiều nhà kinh doanh không thể bỏ lỡ nguồn hàng này. Để có được nguồn hàng đúng như mong muốn đòi hỏi người nhập hàng