Ngày 29/3 vừa qua, tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Đức nơi đã diễn ra lễ công bố về quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Khoa Y Dược  và đồng thời khai trương Văn phòng của bộ môn thuộc Khoa Y Dược. Theo thông tin công bố, văn phòng Bộ môn Ngoại là đơn vị